Radio czy telewizja – czynniki decydujące o wyborze spotu reklamowego

www.suldus.pl

O tym, czy lepsza będzie reklama w radiu czy TV, decyduje wiele czynników, niekoniecznie będących bezpośrednio związanymi z promowanym produktem. Reklama w radiu będzie lepszym rozwiązaniem, gdy firma dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi. Ważną kwestią będzie zasięg, jaki ma osiągnąć reklama. Jeśli produkt jest usługą lokalną, promowanie jej w ogólnokrajowej stacji telewizyjnej będzie zabiegiem na wyrost. Oprócz budżetu i zasięgu reklama posiada inne cechy, które należy wziąć pod uwagę przy jej wyborze. Radio jest popularne w pracy czy w drodze do niej, niestety percepcja audytorium jest o wiele niższa. Znacznie mniejszą uwagę zwraca się na treści w nim przekazywane, stąd konieczność liczniejszych powtórzeń czy chwytliwych sloganów.

Ze względu na możliwości spot w radiu powinien posiadać znacznie bardziej uproszoną konstrukcję w myśl zasady „zwięźle i na temat”. Plusem reklamy w telewizji jest większa liczba środków perswazji do dyspozycji. Znacznie łatwiej przyciągnąć uwagę odbiorcy samym obrazem. Do wykorzystania jest nieograniczona ilość scenerii. W przeciwieństwie do radiowej, reklama w telewizji przekonuje również obrazem, głos nie musi odgrywać w niej najistotniejszej roli. Na ekranie łatwiej przedstawić historię i oddziaływać na emocje. Niewątpliwym plusem będzie większa percepcja odbiorcy i możliwość pobudzania odpowiednich skojarzeń oraz symulacja potrzeb.

Przy wyborze kanału emisji reklamy należy przeanalizować środki i cele przedsiębiorstwa, kierując się poszczególnymi cechami produktu.