Zastosowanie typografii w kreowaniu wizerunku firmy

www.stefanhula.com

Treść w materiałach kreujących wizerunek marki jest jednym z najważniejszych elementów. Topografia pozwala na jego wyeksponowanie, dzięki nadaniu mu odpowiednich parametrów tekst będzie czytelny, szybki do przyswojenia i zapamiętania. Do najważniejszych elementów teksu zaliczyć można krój pisma czyli cechy wyglądu fontów, które zyskują charakterystycznych i rozpoznawalnych cech takich jak np. pogrubienie, pochylenie i szerokość.

Oprócz tego font określający rodzaj pisma i jego zakodowanie. Wymienić należy także interlinie (odstęp między wierszami), justowanie (wyrównanie łamu), tracking (gęstość składu, a w efekcie gęstość tekstu) oraz kering (światło między znakami). Wszystkie te elementy wpływają na odbiór wizerunku treści, a co za tym idzie firmy i jej produktów. Widząc tekst odbiorca kieruje się najpierw „pierwszym wrażeniem”, a dopiero później przyswaja wartość merytoryczną.

Każdy hologram służy potwierdzeniu, że dany produkt jest oryginalny Etykiety ostrzegawcze https://booklet.pl/produkty-i-rozwiazania/37-papierowe-etykiety-ostrzegawcze Drukarnia Booklet

Dobrze skonstruowany tekst potrafi podkreślić profesjonalizm i zbudzić zaufanie do marki, ale mogą służyć także kreowaniu treści bardziej kreatywnych czy zabawnych w zależności od przeznaczenia promowanego produktu. Czytając tekst odbiorca wyrabia sobie opinie i w pewnym sensie jest pod wrażeniem, nawet jeśli do końca nie zdaje sobie z tego sprawę. Topografia ma zadbać o opinię i wrażenie potencjalnego konsumenta, a jednocześnie przykuć uwagę, zachęcić do dalszego czytania. Z tego powodu należy pamiętać aby tekst nie był „nachalny”, zbyt dużo ozdobników może wywołać efekt odwrotny od zamierzanego.