Zatrudniamy w swojej firmie różne osoby i chcemy wierzyć, że będą się one stawiały w pracy, aby wykonywać swoje obowiązki, bo tylko wówczas można mieć pewność, że wszystko będzie funkcjonowało tak jak powinno i będziemy w stanie przygotować zlecenia na czas. Jednak musimy się liczyć z tym, że różne są sytuacje w życiu, a to będzie oznaczało, że pracownik czasami może się nie pojawić w firmie i wówczas będziemy musieli zorganizować dla niego zastępstwo. Oczywiście będzie on musiał powiadomić o swojej nieobecności i podać jej przyczynę, nie mniej warto wiedzieć, jakie są najczęstsze powody nieobecności w pracy, tak abyśmy wiedzieli już prędzej, czego mniej więcej możemy się spodziewać. Inna w końcu będzie organizacja pracy, gdy będzie chodziło o chorobę, a inna kiedy nieobecność będzie spowodowana zamknięciem placówki edukacyjnej, bo można wówczas ocenić czy ta nieobecność będzie dłuższa czy raczej krótsza.

Czym może być spowodowana absencja w pracy?

Są pracownicy, którzy praktycznie w ogóle nie opuszczają stanowiska pracy, poza dniami, kiedy przysługuje im urlop. Ale nawet im może się zdarzyć niespodziewana absencja w pracy, której wcześniej nie przewidzieli. Może się okazać, że będzie to spowodowane chorobą pracownika. W końcu wiadomo, gdyby wówczas pojawił się w firmie, nie tylko mógłby zarazić innych pracowników, ale także nie byłby w odpowiedniej kondycji do wypełniania swoich zadań, a to mogłoby doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Dodatkowo jeśli weźmiemy pod uwagę powody nieobecności w pracy, to bardzo często możemy się spotkać z informacją o chorobie dziecka, albo innego członka rodziny, którym pracownik musi się zająć. Wówczas wypisywany jest przez lekarza odpowiedni dokument, poświadczający, że taka sytuacja faktycznie ma miejsce i absencja w pracy jest całkowicie uzasadniona.

Jakie są jeszcze powody nieobecności w pracy?

Jeśli chodzi o inne powody nieobecności w pracy, z którymi możemy się spotkać, to może to być wezwanie przez jakieś określone organy, aby pracownik wypowiedział się na jakiś temat. Może to być wezwanie na policję czy do sądu, jeśli okaże się, że nasz pracownik jest świadkiem w jakiejś sprawie. Wówczas nie będziemy mogli mu odmówić dnia wolnego. Jeszcze innym przypadkiem, kiedy może się pojawić absencja w pracy, może być zamknięcie żłobka, czy innej placówki edukacyjnej, do której uczęszcza dziecko pracownika. Jeśli będzie ono w wieku, który nie będzie mu pozwalał na samodzielne zostanie w domu, to również taka absencja w pracy będzie uzasadniona. Powinniśmy wiedzieć jakie są najczęstsze powody nieobecności w pracy, bo wówczas będziemy mogli sprawdzić, jakie dokumenty w związku z nimi, będzie musiał nam okazać nasz pracownik, aby wszystko było zgodnie z prawem.