Od wielu już lat mamy ściśle określone przepisy odnośnie tego, jakie dane osobowe mogą być zbierane i co więcej, w jaki sposób powinny być one przechowywane. Dlatego też warto co jakiś czas przeprowadzać w swojej firmie audyt rodo, tak aby specjaliści w tym zakresie sprawdzili, czy stosujemy się do tych przepisów, czy wszystko jest robione tak jak należy i czy w razie kontroli, nie będziemy musieli obawiać się kar za nieprawidłowe przechowywanie tych danych. Co więcej takie sprawdzenie powinno się odbyć na początku wówczas, gdy dojdziemy do wniosku, że chcemy przeprowadzić wdrożenie rodo. Ale również wówczas, gdy już będzie ono wdrożone, powinniśmy pamiętać o systematycznym wykonywaniu takiego audytu. Wówczas będzie istniała największa szansa, że w krótkim czasie wychwycimy wszelkie nieprawidłowości i uda nam się je wyeliminować, zanim dojdzie do wycieku tych danych, spowodowanego naszym zaniedbaniem.

Co więcej, im prędzej te nieprawidłowości zostaną wykryte, tym łatwiej będzie je usunąć.

Co może nam przekazać kancelaria rodo?

O tym, że istnieje RODO wiedzą wszyscy, bo praktycznie z tymi zaleceniami spotykamy się na każdym kroku, zwłaszcza kiedy musimy wypisać najróżniejsze dokumenty. Musimy mieć jednak świadomość, że choć jest obowiązek ochrony danych osobowych, to jednak nie mamy wyznaczonego sposobu realizacji tych obowiązków. Dlatego też kancelaria rodo może sprawdzić, czy nasze dane są dostatecznie bezpieczne, czy może jako firma powinniśmy wprowadzić jakieś dodatkowe zabezpieczenia, o których do tej pory nawet nie pomyśleliśmy. Co istotne, to warto mieć świadomość, że taki audyt rodo będzie przeprowadzany przez specjalistów, a to oznacza, że możemy być pewni, że wychwycą oni wszelkie nieprawidłowości jakie pojawią się w tym zakresie.

Dodatkowo jeszcze powinniśmy mieć świadomość, że wdrożenie rodo powinno się odbywać na wielu płaszczyznach. Nie tylko tych związanych z różnymi programami, ale również tych odnoszących się do właściwego przeszkolenia ludzi.

Co może być sprawdzane, gdy będzie się odbywał audyt rodo?

Przede wszystkim warto wiedzieć, co może być sprawdzane, w momencie gdy zdecydujemy się przeprowadzi audyt rodo. Będziemy musieli liczyć się z tym, że audytorzy sprawdzą, w jaki sposób przetwarzamy te dane, jak mamy je zabezpieczone, jakie zagrożenia mogą się pojawić w związku z naszym sposobem ich przetwarzania. Jeśli audyt rodo wychwyci jakieś nieprawidłowości, to będziemy mieli określony czas na ich usunięcie.

Dlatego też warto dopilnować, aby już wdrożenie rodo odbywało się na jak najwyższym poziomie. Im więcej sami i nasi pracownicy będą wiedzieli na temat prawidłowego przechowywania danych, im bardziej już od początku będziemy się do tego wszystkiego przykładali, tym większa będzie szansa, że audyt rodo nie wyłapie zbyt wielu nieprawidłowości. Dlatego też cały czas warto pilnować, czy wszystko odbywa się w taki sposób jak powinno. Warto zobaczyć jak powinna wyglądać taka ochrona danych osobowych, jakie wymagania są na nas nakładane, jak również czego musimy się tutaj spodziewać, jeśli ma być przeprowadzony audyt rodo. Jeśli dopiero otwieramy firmę, musimy dopilnować, aby wdrożenie rodo odbyło się na odpowiednich zasadach i żeby wszyscy od samego początku wiedzieli, czego od nich wymagamy w tym zakresie.

Może się okazać, że w razie jakichś problemów i niejasności, wiele naszych wątpliwości wyjaśni kancelaria rodo w końcu jest ściśle określone, a to oznacza, że będą oni mogli wyjaśni nam te prawne zagadnienia. Choć sam sposób ich wprowadzenia do naszej firmy i stosowania, będzie już zależał od nas. Jeśli nie mamy pewności, czy wszystko u nas odbywa się tak jak powinno, to warto przeprowadzić audyt rodo, aby specjaliści wychwycili ewentualne niedociągnięcia.