Zintegrowany system ERP jest najlepszym narzędziem, które wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem. Jego złożoność umożliwia obsługę najważniejszych obszarów działalności. Dzięki temu wszystkie prace przebiegają szybciej i wydajniej. Ponadto system ERP może być zintegrowany z takimi programami, jak np. programy kadrowo-płacowe czy CRM. Funkcjonalność systemu ERP jest bardzo zróżnicowana. Jest to spowodowane tym, że dostawcy wyposażają swoje systemy w moduły, które będą najbardziej wskazane dla danej grupy docelowej. Jednakże większość systemów posiada takie same lub bardzo podobne funkcje. Taka uniwersalność sprawia, że mogą być zastosowane w niemal wszystkich przedsiębiorstwach.

W dodatku systemy te obsługiwane są w języku polskim, dzięki czemu ich użytkowanie jest proste. Jedną z najciekawszych funkcji systemu ERP jest zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM). Dzięki niemu można zyskać informacje odnośnie przepływu materiału. Ponadto stanowi wsparcie podczas podejmowania decyzji odnośnie planowania zapotrzebowania na dane surowce czy materiały. Z tego powodu bywa szczególnie przydatny w dziale zakupów. W dziale księgowości z pewnością przyda się zarządzanie finansami. Odpowiednie moduły umożliwiają obsługę księgowości głównej, w tym zobowiązania, podatki czy środki trwałe. Z kolei dzięki zarządzaniu produkcją istnieje możliwość analizy całego procesu. System umożliwia planowanie oraz przewidywanie potrzeb.

Ma zastosowanie we wszystkich etapach produkcyjnych. Osoby moduł ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi. Moduł ten często jest zintegrowany z innymi, głównie z modułem finansowym czy podatkowym. Firma może również w prosty sposób zarządzać relacjami z klientami. Służy do tego moduł CRM. Dzięki niemu obsługa zamówień klienta jest znacznie efektywniejsza. Ponadto widocznie poprawia się jakość obsługi klienta. Moduł ten bywa przydatny podczas tworzenia kampanii reklamowych kierowanych do określonej grupy docelowej. Systemy ERP mogą być także wyposażone w narzędzia Business Intelligence oraz w Hurtownię Danych.

Dzięki temu istnieje możliwość uzyskania raportów i analiz zarówno w zakresie całej organizacji, jak i tylko poszczególnych jednostek. W firmach logistycznych duże znaczenie ma moduł logistyka. Jego zastosowanie pozwala na zachowanie optymalnych stanów magazynowych. W wielu systemach istnieje funkcja umożliwiająca jakościową ocenę dostawy oraz wspierająca proces ewentualnej reklamacji. Posiadanie systemu ERP stanowi zatem spore ułatwienie dla firmy. System wspiera podejmowanie najważniejszych decyzji. Na podstawie raportów i analiz można zmienić poszczególne etapy danego procesu bądź też całkowicie go wyeliminować. Wdrożenie systemu oznacza także mniej dokumentów w formie papierkowej, bowiem wszystkie informacje i dane znajdują się w systemie. Ponadto istnieje możliwość korzystania z systemu przez różne oddziały tej samej firmy.

Dotyczy to również zagranicznych korporacji. Z tego powodu w coraz większej ilości przedsiębiorstw system ERP stał się standardem.