Komunikacja wizualna w dobie rozwoju masowych środków przekazu jest jedną z najbardziej przekonujących form informowania odbiorcy. Jej znaczenie odgrywa coraz większa rolę w marketingu. Wchodząca w skład marketingu produktu, komunikacja wizualna ma za zadanie przedstawiać, wyróżniać i wzmacniać wizerunek firmy. Ostatecznym celem jest pozyskanie klienta, stymulowanie jego potrzeb i wpływanie na świadomość marki, zyskując przewagę nad konkurencją. Obraz zaczyna grać coraz większą rolę w komunikacji, ponieważ stanowi znaczne uproszczenie w przekazywaniu treści. Informowanie za pomocą obrazu jest szybsze, łatwiejsze i efektywniejsze. Pozwala na wywołanie „pierwszego wrażenia”, pobudzenie emocji i skojarzeń, co w efekcie wpływa na dalsze postrzeganie marki.

https://globalgift.pl/14-breloki-reklamowe Każdy hologram służy potwierdzeniu, że dany produkt jest oryginalny

Wykorzystując komunikację wizualną należy dopasować ją do profilu i działalności marki. Przekaz za pomocą obrazu powinien być jednoznaczny w odbiorze, aby potencjalny konsument wiedział, czy za pomocą reklamowanego produktu będzie w stanie zaspokoić swoje potrzeby i oczekiwania. Jednocześnie odbiorca będzie głównym czynnikiem determinującym konstrukcję komunikatu. Wizerunek klienta powinien równać się wizerunkowi komunikatu. Na sposób kreowania obrazu wpływa także reklamowany produkt. Jego cechy charakterystyczne powinny być przedstawione, aby w pełni wykorzystać rolę reklamy połączonej z komunikacją wizualną. Można jednak zamiast tego stymulować potrzeby za pomocą obrazu, np.

poprzez przedstawienie korzyści z korzystania z produktu.