Większość przedsiębiorstw dąży do tego, żeby jak najbardziej usprawnić prace, a tym samym zwiększyć wydajność. Obecnie cel ten jest łatwy do osiągnięcia za pomocą zintegrowanych systemów informatycznych. Jednym z nich jest system ERP. Umożliwia on planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Na czym to w praktyce polega? Przede wszystkim warto się zastanowić, czym tak naprawdę jest system ERP. System powstał w oparciu o zbiór modułów, które mają wspólną bazę danych. Do części wspólnej zalicza się również warstwa nawigacyjna oraz prezentacyjna.

Z takiego systemu mogą korzystać przedsiębiorstwa na całym świecie, zarówno te większe, jak i mniejsze. Dzięki posiadaniu jednej bazy danych istnieje możliwość uzyskania informacji przez pracowników danej firmy. Ponadto informacje te są dostępne także w innych oddziałach. Działanie systemu ERP opiera się na tym, że nawet w zagranicznych korporacjach jest możliwość wglądu do danych. Wdrożenie systemu ERP sprawia, że praca jest łatwiejsza oraz efektywniejsza. Ponadto można realnie zmniejszyć ilość dokumentów w formie papierowej. System ERP ma zatem szczególne znaczenie w przypadku firm, które mają swoje siedziby na całym świecie.

Odpowiednia konfiguracja tego systemu informatycznego umożliwia wspólną pracę, która nie zależy od lokalizacji geograficznej pracowników. W systemie ERP odwzorowane są najważniejsze procesy biznesowe. Ponadto istnieje możliwość ich wewnętrznego przetwarzania. W ten sposób w krótkim czasie można uzyskać najważniejsze informacje na temat np. rentowności danego przedsięwzięcia. Chcąc zapewnić prawidłowe działanie systemów ERP bardzo istotne są platformy integracyjne. Pełnią one zasadniczą rolę w wymianie danych oraz zintegrowaniu poszczególnych elementów systemu.

Wielu dostawców zwraca również uwagę na to, żeby systemy informatyczne były powiązane z najczęściej użytkowanymi narzędziami danego pracownika. Zazwyczaj jest to pakiet biurowy. Z kolei ze względu na przetwarzanie danych, system musi zapewniać bezpieczeństwo stosowanych rozwiązań. Z tego powodu użytkownicy systemu mają możliwość szyfrowania połączeń. Ponadto poszczególny pracownicy mogą mieć ograniczony dostęp do systemu. Wówczas zyskają wgląd np. tylko do pojedynczych operacji. W celu usprawnienia obiegu dokumentów można wykorzystać
epodpis służący do podpisywania dokumentów elektronicznie.

Ze względu na dużą różnorodność systemów ERP należy rozważyć najważniejsze potrzeby przedsiębiorstwa. Podczas dokonywania wyboru trzeba mieć na uwadze takie czynniki, jak np. infrastruktura techniczna. Z tego powodu warto zebrać wszystkie informacje o danym systemie od jego dostawcy. Jednakże równie istotna jest sama obsługa tego systemu. Najczęściej jest to obowiązek menadżerów lub pracowników wyższego szczebla. Prawidłowo obsługiwany system umożliwi sprawniejszą obsługę klienta, efektywne gospodarowanie zasobami.

Dzięki temu można stwierdzić, że firma zyska widoczną przewagę nad konkurencją. Jednakże należy zawsze pamiętać o możliwym ryzyku. W szczególności dotyczy on wyboru złej oferty czy stworzeniu nieudanego projektu. Warto zatem poznać metody, które zwiększają szansę na powodzenie projektu.