Rozwój technologiczny umożliwił wykreowanie oraz ciągłe udoskonalanie systemów informatycznych. Dzięki nim istnieje możliwość wspomagania procesów biznesowych. Możliwa jest także optymalizacja decyzji gospodarczych. Obecnie producenci oferują wiele systemów, które ułatwiają zarządzanie przedsiębiorstwem. Część z nich skierowana jest do konkretnego działu i zazwyczaj nie ma zbyt wielu złożonych funkcji. Przykładem takiego oprogramowania mogą być systemy finansowo-księgowe. Zazwyczaj posiadają one specjalne moduły, które umożliwiają generowanie raportów i sprawozdań. Często wyposażone są również w nieskomplikowane narzędzia służące do analizy finansowej.

Wdrożenie tych systemów wiąże się z pewnymi modyfikacjami w działaniu i dotychczasowym oprogramowaniu danego przedsiębiorstwa. Jednym z największych ograniczeń są wymogi sprzętowe. Popularna staje się także księgowość on-line. Korzystanie z programu opiera się na wprowadzeniu najważniejszych danych odnośnie firmy. Każdy użytkownik otrzymuje login i hasło, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo korzystania z systemu. Ponadto użytkownicy są dokładnie identyfikowani, a czas ich pracy ulega rejestracji. Zaletą tego systemu są stosunkowo niewielkie wymagania sprzętowe. Do jednych z najpopularniejszych rozwiązań zaliczają się rozbudowane systemy zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem.

Są one na tyle różnorodne, że umożliwiają pełne zindywidualizowanie, adekwatnie do potrzeb danego przedsiębiorstwa. W tego typu systemach zastosowanie mają najnowsze technologie oraz elementy analityczne, których celem jest gromadzenie czy przetwarzanie danych. W zależności od modułu istnieje również możliwość prognozowania poszczególnych operacji bądź etapów produkcji. Ze względu na taką złożoność i rozbudowanie, systemy te zaliczają się do bardzo kosztownych wydatków. Ponadto do ich wdrożenia wymagany jest wysokiej jakości sprzęt. Zintegrowane systemy informatyczne to wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Najważniejsze z nich związane są ze zwiększeniem efektywności pracy. Jednakże początkowo należy ponieść dość wysokie nakłady inwestycyjne.

Dodatkowo należy zainwestować w szkolenia pracowników, zwłaszcza tych, którzy będą korzystać z tego rodzaju systemów. Tylko wówczas taka inwestycja będzie opłacalna. Do najbardziej znanych i powszechnie używanych systemów zalicza się system ERP. Odpowiednie funkcje tego systemu umożliwiają optymalizację wszystkich części przedsiębiorstwa. W zależności od dostawcy systemy ERP mogą być wyposażone w różne moduły. Niektóre z nich posiadają dodatkowe funkcje, za pomocą których można kontrolować i monitorować transport bądź zarządzać projektami. Największe zastosowanie systemy ERP posiadają w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Do przykładowych modułów systemu ERP należy zaliczyć m.

in. logistykę, sprzedaż, zatrudnienie, dystrybucję, rachunkowość, kontrolę produkcji, badanie poziomu jakości, planowanie potrzeb materiałowych oraz wiele innych. Dzięki tym wszystkim funkcjom proces zarządzania jest bardziej uproszczony.