Od organizacji pracy danego przedsiębiorstwa zależy sprawne wykonywanie obowiązków zawodowych. Obecnie istnieje kilka typów organizacji produkcji. Każdy z nich cechuje się odmiennymi założeniami i zasadami. Czym tak naprawdę są typy organizacji produkcji? Można uznać, że określają one stopień specjalizacji danego stanowiska roboczego. Uwzględniony również został stopień stabilności, który powiązany jest z wykonywaniem poszczególnych prac. Pojęcie to definiuje określone stanowisko robocze, zwłaszcza takie, które jest jednym z najważniejszych elementów produkcyjnych w głównym procesie. W poszczególnych przedsiębiorstwach cechuje się jednostkowy typ organizacji produkcji. Posiada on najniższy stopień specjalizacji stanowisk pracowniczych. Stosowane są bardzo uniwersalne maszyny i urządzenia oraz przyrządy. W jednostkowym typie organizacji produkcji występuje dość prosta dokumentacja techniczna. Cechą charakterystyczną jest zróżnicowanie asortymentu produkcji. Z kolei wykonawcy posiadają wysokie kwalifikacje.

Ponadto występuje szeregowy przebieg produkcji. Ustalenie norm czasu odbywa się za pomocą metod sumarycznych. Kolejnym rodzajem jest małoseryjny typ organizacji produkcji. Również w tym wypadku występuje zróżnicowanie asortymentowe produkcji. Tylko w niektórych sytuacjach wykorzystywane są specjalistyczne przyrządy. Odstęp pomiędzy czasem powtórzeń nie jest dokładnie sprecyzowany. Produkcja posiada niski poziom stabilizacji. W średnioseryjnym typie organizacji produkcji stosuje się zarówno uniwersalne, jak i specjalne środki produkcji. Produkcja przebiega partiami w regularnie występujących odstępach czasowych. Asortyment jest bardzo zróżnicowany, przy czym wyroby posiadają zazwyczaj taką samą wielkość. Ponadto odstępy czasowe między produkcją tych wyrobów są dokładnie zdefiniowane. W przypadku wielkoseryjnego typu organizacji produkcji wytwarzany jest jeden typ wyrobów, które cechują się zróżnicowanymi wielkościami.

Produkcja jest całkowicie ustabilizowana. Stosowane środki produkcji posiadają wysoki stopień specjalizacji. Wykonawcy w tym typie produkcji charakteryzują się dość niskimi kwalifikacjami. Ponadto występuje wysoki podział pracy. Każdy zakład stosujący wielkoseryjny typ organizacji produkcji zobowiązany jest do prowadzenia bardzo szczegółowej dokumentacji technologicznej. W przypadku stanowisk roboczych wszystkie operacje są powtarzalne. Z kolei maszyny rozmieszczone są w sposób grupowy. W masowym typie organizacji produkcji wytwarzany jest stały asortyment w dłuższym okresie czasowym. Również w tym przypadku występuje bardzo szczegółowa dokumentacja technologiczna. Dodatkowo uwzględniane są wszystkie zabiegi. Usytuowanie stanowisk roboczych odzwierciedla przebieg procesu technologicznego, które posiadają wysoki stopień specjalizacji. Na poszczególnym stanowisku pracowniczym występuje pełna powtarzalność operacji.

Typ ten charakteryzuje się także krótkimi cyklami produkcji oraz niskimi kosztami.