Spot reklamowy jest jednym z najważniejszym elementem kampanii reklamowej. Odpowiednio przygotowany kreuje wizerunek firmy, ale wymaga wielu przygotowań. Najważniejszym etapem produkcji spotów reklamowych jest ich projektowanie, ponieważ to na tym etapie zachodzi wiele procesów decyzyjnych. Pierwszą kwestią do rozstrzygnięcia będzie wybór wykonawcy zlecenia.

Po przeanalizowaniu portfolio i kosztorysu potencjalnego zleceniobiorcy, można przejść do przedstawienia i omówienia scenariusza. Kwestią do poruszenia pozostaje także zakres eksploatacji, w którym należy uwzględnić media emitujące spot reklamowy, okres rozpowszechniania i terytorium emisji w przypadku reklam o docelowo międzynarodowym zasięgu. Zasadniczo scenariusz powinien być przedstawiony w pierwszych etapach współpracy, tak by móc jak najszybciej przejść do jego szczegółowego projektu. Należy określić podstawowe parametry spotu: co ma osiągnąć i do jakiej grupy docelowej ma trafić.

Po rozpisaniu harmonogramu pracy, który określa czas realizacji i jego etapy, można zająć się rekrutacją osób występujących w spocie. Następnym etapem jest planowanie lokalizacji i scenerii zdjęć oraz scen. Mając już te informacje można określić jakie narzędzia realizacyjne będą konieczne do produkcji spotu. Od doboru środków technicznych mocno uzależniony będzie budżet projektu.

Aby efekt finalny spotu pokrywał się z oczekiwaniami zleceniodawcy na każdym etapie projektowania niezbędne są szczegółowe konsultacje miedzy stronami.