Różne są sytuacje w życiu, a to oznacza, że w miarę możliwości powinniśmy próbować je przewidywać i się do nich odpowiednio przygotowywać, jak również w miarę możliwości się przed nimi bronić. Dlatego też musimy się liczyć z tym, że w którymś momencie, w naszym zakładzie pracy może wybuchnąć pożar. Wówczas niezwykle ważne będzie to, czy ochrona przeciwpożarowa bhp będzie działała tak jak powinna, czy wszystkie elementy mogące pomóc w ugaszeniu pożaru będą na swoim miejscu i czy będzie do nich łatwy dostęp, jak również czy wszyscy pracownicy będą wiedzieli, co powinni zrobić w takiej sytuacji. Dlatego też niezwykle istotne jest to, aby nie tylko taka ochrona przeciwpożarowa bhp była w firmie, ale również to, aby na bieżąco sprawdzać czy wszystko jest tak jak być powinno, jak również systematycznie wykonywać niezbędne szkolenia pracowników.

Jak powinna wyglądać ochrona przeciwpożarowa bhp?

Najważniejsze jest to, abyśmy na samym początku uświadomili sobie, jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa bhp. Wówczas nie będziemy mieli wątpliwości, że powinniśmy dokładać starań, aby wszystko tutaj przebiegało na odpowiednim poziomie i żeby były zachowane wszelkie normy.

Co więcej, nie będziemy uważali, że czas poświęcony na szkolenie pracowników jest czasem straconym. Jeśli ochrona przeciwpożarowa bhp ma prawidłowo działać, to przede wszystkim musimy się stosować do wszystkich wymagań, jakie są postawione przed firmami, w zakresie techniczno-budowlanym, instalacyjnym czy technologicznym. Dodatkowo musimy w ramach ochrony przeciwpożarowej bhp dopilnować, aby w naszej firmie była odpowiednia ilość gaśnic i hydrantów, żeby był do nich stały dostęp, żeby były dobrze oznaczone, jak również prawidłowo oznaczone powinny być wyjścia ewakuacyjne.

Co jeszcze powinna zawierać prawidłowo przygotowana ochrona przeciwpożarowa bhp?

Istotne w tym wszystkim jest również to, że taka ochrona przeciwpożarowa bhp powinna w sobie zawierać również odpowiednie przeszkolenie pracowników. Jeśli będą oni wiedzieli, w jaki sposób należy postępować, gdzie należy się udać w razie pożaru, gdzie znajduje się punkt zbiórki, wówczas będzie istniało spore prawdopodobieństwo, że zostanie zachowany spokój, a co się z tym wiąże, że nikomu nic się nie stanie. Dodatkowo jeszcze warto dopilnować, aby ochrona przeciwpożarowa bhp odbywała się w taki sposób, że podczas szkoleń pracownicy nie tylko będą poznawali wiedzę teoretyczną, ale również w praktyce będą mieli możliwość sprawdzenia, jak działa gaśnica i co zrobić, aby ją uruchomić.

Im bardziej wyćwiczone będą te ruchy, tym większa będzie szansa, że w momencie zagrożenia będą oni potrafili zachować zimną krew. Warto wiedzieć, w jaki sposób działa ochrona przeciwpożarowa bhp i jakie wymagania są stawiane pracodawcy. Musi on mieć świadomość, że to jego obowiązkiem jest zapewnienie sprzętu, który jest niezbędny podczas gaszenia pożaru, jak również odpowiednie wyszkolenie pracowników. Dodatkowo jeszcze trzeba podkreślić, że taka ochrona przeciwpożarowa bhp musi być regularnie sprawdzana, tak aby wszelkie nieprawidłowości zostały jak najszybciej wychwycone i naprawione. Tylko wówczas można być pewnym, że w razie pożaru wszyscy będą wiedzieli co należy robić, jak również gdzie znajdują się gaśnice i miejsca zbiórki. Im częściej będą przeprowadzane takie szkolenia, tym większa będzie szansa, że pracownicy nie wpadną w panikę.

Dlatego też, warto dopilnować, aby ochrona przeciwpożarowa bhp w naszej firmie była prowadzona na jak najwyższym poziomie.